INFORMASJON TIL VÅRE PASIENTER

 

 

Vi er medlem av den norske tannlegeforeningen, MNTF. Dette sikrer tannlegene tilbud om faglig oppdatering, og deg som pasient de rettigheter du bør ha.

 

www.tannlegeforeningen.no

 

Betaling

Kort eller kontantbetaling etter hver konsultasjon/behandling. Betaling over giro gis etter nærmere avtale med tannlegen.

Oppmøte og fravær

For nye pasienter hos oss, anbefales det å komme 5 minutter før timen for utfylling av helseskjema.
Kommer man ikke til avtalt time, vil man få et gebyr for uteblitt time (75% av timehonorar).
Avbestillinger må skje per telefon senest 24 timer i forveien. Ved time på mandag, må timen endres senest fredagen før.

Husk å gi oss beskjed om eventuell adresseendring.

Refusjon

Enkelte behandlinger gir mulighet for refusjon etter NAV's takster. Tannlegen informerer og søker om dette.

Parkering

 

Studentrabatt